Printing Solutions

Rentiranje štampača

smartprinting

Ideja idealne kancelarije bi bila kancelarija bez papira. Nažalost realnost je da taj koncept još uvek nije ostvarljiv. Svaka kompanija treba i poseduje štampač kao osnovno srestvo za rad. Međutim mali broj preduzeća uviđa prednosti lizinga štampača i usluge “pay per print”. Pogledajmo šta vam on donosi:

 

  • Smanjenje investicionih fondova za nabavku adekvatnog uređaja za vašu kompaniju.
  • Idealan odnos uloženog novca vašim potrebama bez potrebe korišćenja preskupih rešenja u eksplataciji (skupi toneri za jeftine štampače).
  • Nema šok rashoda. Plaćate samo onoliko koliko odštampate. Ne razmišljate o potrošnom materijalu i eventualnim kvarovima uređaja. U slučaju istog uređaj će vam biti zamenjen u najkraćem mogućem roku bez troškova.
  • Da bi ste koristili štampač vama i zaposlenima u vašoj kompaniji nije potrebno nikakvo znanje iz segmenta štampe. Naši stručnjaci će pronaći idealno rešenje za vaše potrebe.
  • Jednostavna nadogradnja. U slučaju potreba lako i uz minimalne troškove, proporcionalne vašim poterbama, možete povećati broj potrebnih uređja.
  • Eliminišete dodatne troškove vezane za vašu zekonsku obavezu odlaganja utrošenog potršnog materjala koji je naš deo posla.

 

 

Briga o vašim uredjajima za štampu

servis

Ukoliko već posedujete štamapč ili fotokopir a potreban vam je neko ko bi preuzeo brigu o njemu naš servis je idealno rešenje. On funkcioniše od samog osnivanja preduzeća, a višegodišnje iskustvo garancija su kvaliteta i besprekorne usluge. Mi imamo samo jedan poslovni cilj, a to je zadovoljan korisnik.

Bavimo se servisom štampača svih vrsta (Laserski štampači, Matrični štampači, Multifunkcionalni štampači, Fax-aparati…….), kao i servisom fotokopir aparata.

Usluge koje pružamo vezano za servis štampača i servis fotokopir aparata, podrazumevaju kompletno čišćenje. Aparat se sređuje, čisti i proveravaju se svi njegovi vitalni delovi. Po potrebi se zamenjuju dotrajali delovi uz saglasnost korisnika.

Za klijente, kod kojih ne sme da dođe do zastoja u radu, dok im se štampač popravlja, dajemo na upotrebu naš štampač bez ikakve nadoknade.

 

Odaziv na servisni poziv je najčešće u toku istog radnog dana sa raspoloživošću servisera od 9 do 17 h od ponedeljka do petka , a kod klijenata visokog prioriteta (klijenti pod ugovorom….) odaziv je do tri sata, sa raspoloživošću servisera 24 sata dnevno tokom 365 dana u godini.