MEMORIJA

DDR

5_inch_floppy Prva serija DDR čipova, poznatija kao DDR1. Radi na frekvencijama 133, 166 i 200 MHz (DDR-266, DDR-333 i DDR-400). Upareni moduli mogu raditi u dual channel režimu čime se dobijaju bolje performanse.

MEM TAKEMS 256MB, DDR-400 CL2.5
MEM TAKEMS 512MB, DDR-400 CL2.5
MEM TRANSCEND 512MB, DDR-400
MEM KINGSTON 512MB, DDR-400
MEM TAKEMS 1GB, DDR-400 CL3
MEM TRANSCEND 1GB, DDR-400
MEM KINGSTON 1GB, DDR-400 CL3

DDR2

5_inch_floppy Druga generacija DDR modula, poboljšanih performansi. Frekvencije na kojima ove memorije rade su 200, 266, 333 i 400 MHz (DDR2-400, DDR2-533, DDR2-667 i DDR2-800). Ovi memorijski moduli su 240-pinski. Moguć je rad u dual channel režimu uz rezultirajući porast performansi.

U ponudi su :

MEM TAKEMS 512MB, DDR2-667
MEM KINGSTON 512MB, DDR2-667 CL5
MEM TAKEMS 1GB, DDR2-667
MEM KINGSTON 1GB, DDR2-667 CL5
MEM KINGSTON 2GB, DDR2-667
MEM KINGSTON HYPERX 2*1GB, DDR2-800 CL5
MEM KINGSTON 1GB, DDR2-800, KVR800D2N5/1G
MEM KINGSTON 2GB, DDR2-800, KVR800D2N5/2G
MEM KINGSTON 2GB, DDR2-800 CL6, KVR800D2N6/2G
MEM KINGSTON HYPERX 2GB, DDR2-800 CL5
MEM KINGSTON HYPERX 2GB, DDR2-1066 CL7

DDR3

5_inch_floppy Treća generacija DDR memorijskih modula. Performanse su poboljšane uz radne frekvencije od 400, 533, 667 i 800 MHz (DDR3-800, DDR3-1066, DDR3-1333 i DDR3-1600). Brze memorije projektovane za sisteme bazirane na novoj arhitekturi.

U ponudi su :

MEM KINGSTON 1GB, DDR3-1066, KVR1066D3N7-1G

Memorija za notebook racunare

5_inch_floppy DDR memorije za vaše notebook računare. Ove memorije se ugrađuju u vaše prenosive računare čime sistem dobija na performansama. Današnji operativni sistemi su memorijski zahtevni tako da raste prosečna količina ove memorije po računaru. Vaš računar neće raditi optimalno ukoliko imate manjak radne memorije.

Memorija za servere

Serverske memorije su projektovane za rad u serverima, u uslovima u kojima bi obične memorije generisale greške. To su memorije sa kontrolom greške ECC, koje svojim performansama mogu da podrže dugotrajan rad servera.

Memorija za štampače i plotere

Memorije koje se koriste u štampačima i ploterima kao neophodna podrška pri odgovoru sve kompleksnijim zadacima koje ovi uređaji izvršavaju.
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *