DVD-RW DISKOVI

Kod DVD-RW medija sadržaj se može više puta presnimavati (oko 1000 puta). To je osnovna prednost izbrisivih diskova. Kapacitet je kao kod standarndog DVD-R diska, 4.7 GB. Ove medije su idealne kako za poslovno tako i svakodnevno korišćenje. Velike količine podataka, slike, dokumente, video zapise,  možete lako prenositi, a potom te sadžaje sa diska izbrisati čime je on spreman za ponovnu upotrebu. Na taj način štedite novac, jer umesto kupovine novog DVD-R diska, koristite ponovo izbrisivi disk.

U ponudi su :

DVD-RW VERBATIM, 4x, Matt Silver, spindle 10 kom.

DVD-RW VERBATIM, 4x, Color, pakovanje 5 kom. sa kutijom.

DVD-RW VERBATIM, 6x,SRS, spindle 10 kom.

Više informacija, cene i online naručivanje preko našeg B2B portala ili preko telefona 011-3030296.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *