DVD+RW DISKOVI

Kod DVD+RW medija sadržaj se može više puta presnimavati (oko 1000 puta). To je osnovna prednost izbrisivih diskova. Kapacitet je kao kod standarndog DVD diska, 4.7 GB. Ove medije su idealne kako za poslovno tako i svakodnevno korišćenje. Velike količine podataka, slike, dokumente, video zapise,  možete lako prenositi, a potom te sadžaje sa diska izbrisati čime je on spreman za ponovnu upotrebu. Na taj način štedite novac, jer umesto kupovine novog DVD-R diska, koristite ponovo izbrisivi disk. Većina optičkih čitača podržava jednako formate DVD+RW i DVD-RW.

DVD+RW VERBATIM, Data Life Plus, 4x, color, pakovanje 5 kom. sa kutijom.

DVD+RW VERBATIM, 8x, pakovanje 10 kom. sa kutijom.

DVD+RW VERBATIM, 4x, Matt Silver, pakovanje 3 kom. sa kutijom.
Više informacija, cene i online naručivanje preko našeg B2B portala ili preko telefona 011-3030296

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *